EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
We hebben van nature een prachtig systeem in ons om vervelende indrukwekkende gebeurtenissen te verwerken, ons brein. Een bewust en onbewust systeem.
Om diverse redenen, waarbij stress een grote rol speelt, gaat het ooit mis met goede verwerking van gebeurtenissen. Een gebied in onze hersenen dat met angst, onrust en onzekerheid te maken heeft, wordt dan niet meer goed “geleegd” en raakt overvol.
Meestal  uit vervelende periodes in je leven of indrukwekkende situaties. EMDR kan dan soms ingezet worden om deze vervelende herinneringen en de bijbehorende emoties, te verwerken. Ook bij allerlei lichamelijk en stress gerelateerde klachten waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden, kan EMDR ingezet worden.